Stipendium år 2018 och år 2020 sammanslaget

Handelshögskolan i Göteborg får Börssällskapets stora stipendium om 1 Mkr

Börssällskapet i Göteborg stöttar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med 1 miljon kronor, som inledning på sitt 100 års jubileum.

I samband med sitt möte den 18 november delade Börssällskapet i Göteborg för 23 gången ut sitt stipendium. Det var en glad och överraskad Per Cramér, rektor för Handelshögskolan, som klev upp på scenen för att motta donationen.

– Jag är mycket tacksam för denna generösa gåva, som kommer väl tillpass för en framåtblickande satsning som ska främja både studenter och forskare vid Handelshögskolan, säger Per Cramér.

Handelshögskolan i Göteborg startade 1923 och 100-årsjubileet ligger bara några år bort. De historiska banden mellan Börssällskapet och Handelshögskolan är starka. Redan 1901 hade Börssällskapet uppmärksammat behovet av en handelshögskola i handelsstaden Göteborg, och i september 1915 hölls en diskussionsafton ”Om den moderna handelshögskolan”. Bland de närvarande fanns konsul Johan E Ekman (som redan donerat medel till inrättandet av en handelshögskola), professor Otto Nordenskjöld (som senare blev Handelshögskolans förste rektor) och flera andra av de tongivande herrarna i det göteborgska näringslivet som såg till att Handelshögskolan i Göteborg kunde slå upp dörrarna den 1 oktober 1923.

Med sin donation är Börssällskapet i Göteborg först ut att uppmärksamma Handelshögskolans kommande 100-årsjubileum.

Fotograf: Carina Gran

Tidigare stipendier

2016Stiftelsen Öppet Hus (för Mentorskap och Mångfald)
2014Ung företagsamhet
2012Psykologiska instutitionen
2010Hulebäcksgymnasiet
2009Kerstin Johannesson Instutitionen för marin ekologi
2008Annika Lotzman Dahl Project Manage
2007Björn Malbert professor, Birgitta Nilsson miljösamordnare
2006Helena Sagar lärare, Jonas Enger Rektor, Agneta Beskow Lärare, Anette Meyer lärare
2005Lärare Mona Gidhagen och Gunilla Sidsten
2004Ingen utdelning
2003Universeum
2002Ingen utdelning
2001Ingen utdelning
2000Universeum
1999Ingen utdelning
1998GP:s minnesfond (Hissingebranden)
1997Ingen utdelning
1996Docent Herbert Zirath Chalmers
1995Professor Sören Sjölander Chalmers
1994Ingen utdelning
1993Professor Axel Targama Handels
1992Professor Sten Jönsson Handels
1991Professor Claes Wihlborg Handels

Börssällskapets stipendium

Fastställd vid styrelsemöte 16 augusti 2012

§1.
Stipendiet utdelas vart annat år. Endast organisationer kan ifrågakomma. Den mottagande organisationen skall ha verkat i Västsverige.

§2.
Stipendiets storlek beslutas av styrelsen på förslag av sekreteraren. Utdelat belopp ska följa den s.k. 80-procentsregeln. Normalt ligger detta på 400.000-700.000 SEK för en tvåårsperiod

§3.
Stipendiet skall gå till sådan verksamhet som ligger inom för Sällskapet intressanta områden och företrädesvis inom ramen för Skattemyndighetens ändamålsparagraf. Där kan speciellt nämnas

a) bidrag för hjälpverksamhet bland behövande,
b) bidrag för undervisning eller utbildning på alla nivåer
c) främjande av vetenskaplig forskning inom teknik, medicin, ekonomi eller humaniora.

§4.
Stipendiet utdelas till den som har gjort en väsentlig insats inom sitt område och där denna insats har praktisk betydelse för näringslivets utveckling på kort eller lång sikt.

§5.
Stipendiet utdelas till områdena pedagogik respektive miljö. Ett område per utdelningstillfälle.

§6.
Stipendiet utdelas på ett möte med Börssällskapet, företrädesvis under våren.

§7.
Vid styrelsens möte i augusti-september samma år planeras kommande utdelning. Sekreteraren förbereder förslag.

§8.
Börssällskapets rådgivare förbereder tre förslag för styrelsens beslut. Senast vid styrelsens möte i augusti-september året före utdelning beslutas om mottagare av stipendiet.