Börssällskapet i Göteborg

» Sällskapet har till ändamål att genom meningsutbyten i allmänna frågor, företrädesvis sådana, som röra Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling. «

– Sällskapets stadgar, §1

Medlem i Börssällskapet -så fungerar det!