» Sällskapet har till ändamål att genom meningsutbyten i allmänna frågor, företrädesvis sådana, som röra Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling. «
– Sällskapets stadgar, §1

Medlem i Börssällskapet

Börssällskapet har idag 1300 medlemmar, och välkomnar gärna nya medlemmar i nya branscher och industrier efter rekommendation av en nuvarande medlem. 

Läs mer

Grundarna av Sällskapet

Läs mer om hur det startade

Digitalt lunchmöte: Klas Friberg, SÄPO

tisdag 20 april, 2021

Fler möten