» Sällskapet har till ändamål att genom meningsutbyten i allmänna frågor, företrädesvis sådana, som röra Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling. «
– Sällskapets stadgar, §1

Medlem i Börssällskapet

Börssällskapet har idag 1300 medlemmar, och välkomnar gärna nya medlemmar i nya branscher och industrier efter rekommendation av en nuvarande medlem. 

Läs mer

Grundarna av Sällskapet

Läs mer om hur det startade

Digitalt lunchmöte samt digitalt årsmöte, talare Klas Friberg SÄPO

tisdag 20 april, 2021

Fler möten