Anmälan

07 sep

18:00

Lena Hallin, MUST

Program 7 september:

kl 18.00-19.00   Middagsbuffé med mingel
kl 19.00               Mötesstart, ordförande hälsar välkommen
kl 19.05               Utdelning av Göteborgs Companipris
kl 19.25               Scensamtal med Lena Hallin, MUST
kl 20.10               Frågestund
kl 20.30              Avslut

Kostnad per person: 590kr som faktureras medlemmen i efterhand.
Medlem faktureras också för sina eventuella gäster.

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan (och kostnadsfri avbokning) är den 31 augusti.

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!