Anmälan

11 maj

18:00

Finansminister Mikael Damberg samt årsmöte

Program 11 maj:
18.00 Mingelmiddag
19.00 Årsmöte: bokslut, revisorsutlåtande, övriga frågor
19.15 Talare –Finansminister Mikael Damberg, ”Ekonomiska läget i en osäker tid”
ca 20.20 Avslut

Ställ din fråga till ministern via mail till borssallskapet@vastsvenskahandelskammaren.se

Årsmötesagenda:
1. Mötet öppnas
2.  Dagordningen godkänns
3.  Fråga om mötet utlysts behörigt
4.  Verksamheten under 2021
5.  Revisorsutlåtande
6   Fråga om sällskapet kan lämna ansvarsfrihet för styrelsen
7.  Övriga frågor
8.  Årsmötet avslutas

Årsredovisning 2021

Frågor till årsmötet ställs i förväg via mail till borssallskapet@vastsvenskahandelskammaren.se eller post till Börssällskapet, Box 5253, 402 25 Göteborg senast den 6 maj

Kostnad per person: 690kr som faktureras medlemmen i efterhand.
Medlem faktureras också för sina eventuella gäster.

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan (och kostnadsfri avbokning) är 6 maj.

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!