Anmälan

31 maj

18:00

Finansminister Elisabeth Svantesson

Program 31 maj:
kl 18.00             Mat och mingel
kl 19.00             Mötets ordförande hälsar välkommen
Scensamtal med Finansminister Elisabeth Svantesson
Ca 20.15            Avslut

Vad tycker du som medlem är mest intressant att höra från Finansministern?
Ta chansen och maila in din fråga i förväg till borssallskapet@vastsvenskahandelskammaren.se

Kostnad per person: 595 kr som faktureras medlemmen i efterhand.
Medlem faktureras också för sina eventuella gäster.

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan (och kostnadsfri avbokning) är den 25 maj.

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!