Anmälan

24 okt

18:00

Eva Halvarsson, Andra AP-fonden och Håkan Buskhe, FAM AB

Program 24 oktober:

kl 18.00-19.00     Middagsbuffé med mingel
kl 19.00                 Mötesstart, mötets ordförande hälsar välkommen
kl 19.05                  Scensamtal, tema hållbart ägande
Medverkande: Eva Halvarsson, Andra AP-fonden och Håkan Buskhe, FAM AB
kl 19.45                  Frågestund
kl 20.00                 Avslut

Kostnad per person: 590kr som faktureras medlemmen i efterhand.
Medlem faktureras också för sina eventuella gäster.

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan (och kostnadsfri avbokning) är den 19 oktober.

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!