Anmälan

28 nov

18:00

Charlotte Ljunggren, Swedavia och Jonas Stenberg, ESS Group

Tema: Leda i kris och utveckla för framtiden

Program 28 november:
kl 18.00-19.00 Mat och mingel
kl 19.00 Mötets ordförande hälsar välkommen, mötesformalia, sekreteraren rapporterar
kl 19.15 Scensamtal med Charlotte Ljunggren, Swedavia och Jonas Stenberg, ESS Group
kl 20.00 Frågestund
kl 20.15 Avslut

Kostnad per person: 590kr som faktureras medlemmen i efterhand.
Medlem faktureras också för sina eventuella gäster.

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan (och kostnadsfri avbokning) är den 24 november.

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!