Anmälan

23 jan

17:30

Björn Rosengren, Sandvik

Program
kl 17.30 Middagsbuffé med mingel
kl 18.30 Mötesstart
kl 18.35 Talare Björn Rosengren koncernchef Sandvik AB ”Kundnära verksamheter i ett storbolag
kl 19.10 Frågestund
kl 19.30 Handelshögskolan 100 år 2023, Rektor Per Cramér ”Vad satsar skolan på”
kl 20.00 Avslut

Kostnad per person: 595 kr som faktureras medlemmen i efterhand. Medlem faktureras också för sina eventuella gäster.

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan (och kostnadsfri avbokning) är tisdagen den 21 januari.

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!