Anmälan

26 maj

17:00

Årsmöte 2020

Börssällskapets årsmöte äger rum den 26 maj 2020 kl 17.00. Detta årsmöte kommer att genomföras som ett konferenssamtalsmöte vilket innebär att du ringer in och får ange en kod för att bli ansluten till mötet.

Mötesagenda

  1. Mötet öppnas
  2. Frågan om mötet behörigt utlyst
  3. Föredragning av Börssällskapets årsredovisning 2019
  4. Revisors uttalande
  5. Fastställa bokslutet för 2019
  6. Mötets avslutande

Sista svarsdatum är den 19 maj 2020.

Vi återkommer till er som anmält er med telefonnummer och inloggningskod ca 1 vecka före mötet.

2019 Årsberättelse Börssällskapet

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!