Anmälan

09 mar

17:45

Anna Borg, Vattenfall, samt årsmöte

Program 9 mars:

kl 17.45            Mat och mingel
kl 18.50            Mötets ordförande hälsar välkommen
Utdelning av Göteborgs Companipris 2022 som delas ut av Näringslivsgruppen, Göteborg & Co
Årsmöte: bokslut, revisorsutlåtande, övriga frågor
Scensamtal med Anna Borg, Vattenfall
Avslut

Årsmötesagenda:

  1. Mötet öppnas
  2. Dagordningen godkänns
  3. Fråga om mötet utlysts behörigt
  4. Verksamheten under 2022
  5. Revisorsutlåtande, Inger Kollberg/PwC
  6. Fråga om sällskapet kan lämna ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Övriga frågor
  8. Årsmötet avslutas

Frågor till årsmötet ställs i förväg via mail till borssallskapet@vastsvenskahandelskammaren.se eller post till Börssällskapet, Box 5253, 402 25 Göteborg senast den 6 mars

Kostnad per person: 595kr som faktureras medlemmen i efterhand.
Medlem faktureras också för sina eventuella gäster.

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan (och kostnadsfri avbokning) är den 6 mars.

Årsredovisning 2022

 

Medlem i Börssällskapet -så
fungerar det!